2000L/4000L/8000L խմորման բաք

  • Գարեջրի խմորման տանկեր 2000լ, 4000լ, 5000լ, 8000լ ծավալով և այլն:

    Գարեջրի խմորման տանկեր 2000լ, 4000լ, 5000լ, 8000լ ծավալով և այլն:

    Ֆերմենտատորների ծավալը նույնն է, ինչ մաշ թունը կամ դրա կրկնապատիկը:Տարբեր ծավալների համար մենք կարող ենք արտադրել կոնաձև խմորիչ մեծ կոն անկյունով և փոքր անկյունով:

    Դիտահորի համար ունենք նաև վերևի բացվածք և կողային բացվածք տարբերակի համար:

    Եթե ​​դուք ունեք ձեր սեփական գաղափարները, պարզապես ասեք մեզ:Մենք կարող ենք օգնել ձեզ ամբողջական պլան կազմել: