300L-500L Microbrewery Equipment

  • 300L-500L ՄԻԿՐՈԳՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

    300L-500L ՄԻԿՐՈԳՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

    Լավ ածիկի գործարանը կարևոր է գարեջուր պատրաստելու համար, տարբեր ջրաղացներ՝ ձեր պահանջները բավարարելու համար:

    Գարեջրի տան համակցությունը կամընտիր է, մենք կառաջարկենք համապատասխանը` ելնելով ձեր գարեջրի պատրաստման գործընթացից և ձեր տարածքի սահմանափակումներից:Իսկ հարմարեցված ծառայությունը նույնպես ընդունելի է։